Kindertheater

De Grote Kinderboekenshow- kindervoorstelling groep 1-2-3
Een interactieve muzikale voorstelling omtrent leesbevordering

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar

Inhoud voorstelling

Voorstelling ‘De Grote Kinderboekenshow’ word gespeeld door het muzikale duo Lieve Louise en de Fanfare. Het is een combinatie van muziek en theater, waarin literatuur en lezen centraal staan. De voorstelling maakt gebruik van veel muziek en beweging, en is een grote mate van interactie met de kinderen. De voorstelling gaat over reizen in je hoofd, via een boek of een gedicht. Terwijl je gewoon lekker thuis bent. Omdat iemand jou voorleest of doordat je zelf leest.

Verhaallijn

Lieve en Louise presenteren de ‘Grote Kinderboekenshow’ Een show vol met gekke taal-en letterspellen. Het publiek wordt veelvuldig aangezet tot zingen en lezen. Maar dan wil Lieve op reis. Ze pakt haar koffer in, stopt daar al haar instrumentjes in en wil er vandoor gaan. Louise wijst haar op het nut van een boek. Dat moet zeker mee op reis! En in een boek zit ook heel veel muziek. En je kunt toch ook gewoon lekker thuis blijven? Gewoon lekker in je hoekje met een boekje…

Doelstellingen van deze voorstelling

De doelstelling van deze voorstelling is middels muziek de interesse voor lezen en boeken bij jonge kinderen stimuleren. Het is een eerste kennismaking met letters, lezen, literatuur, boeken en  tevens een eerste kennismaking met muziekinstrumenten, want de ontwikkeling van taal en muziek gaan hand in hand. Voor de beginnende lezer is de doelstelling herkenning van letters en woorden, en het reproduceren daarvan. Zowel zelf lezen als voorgelezen worden komen aan bod.

Daarnaast wordt een verbinding gelegd tussen muziek en literatuur, middels het luisteren naar, en zelf zingen van teksten van bekende kinderboekenschrijvers die op muziek zijn gezet. Dit alles wordt ondersteund met een uitgebreide instrumenten-parade, waarbij kinderen instrumenten uit de eigen omgeving leren kennen. Overal zit muziek in, in een panfluit maar ook in een fietspomp.

Kinderen die zingen, ervaren de betekenis van de tekst vanuit hun eigen belevingswereld. Meer dan wanneer zij diezelfde tekst lezen of schrijven. Meezingen is een belangrijk onderdeel van de voorstelling.

Door middel van afbeeldingen, ondersteunende beweging, herhaling en melodie nemen de leerlingen de behandelde teksten goed in zich op en zullen zij deze teksten, letters en woorden vanuit hun eigen belevingswereld ervaren, waardoor het zal beklijven. Voor kinderen met een taalachterstand is deze voorstelling goed te volgen, omdat er veel wordt gewerkt met herhaling, beweging en afbeeldingen.

Tenslotte zorgt de voorstelling voor een uitgebreide kennismaking met diverse instrumenten, van zowel veel voorkomende instrumenten als gitaar, als bijzondere instrumenten zoals accordeon, xylofoon, trompet, panfluit zelfs een fietspomp!

Muziek

De liedjes die gebruikt worden zijn oorspronkelijk gebaseerd op teksten van diverse kinderboekenschrijvers (o.a. Frank van Pamelen) en toendertijd op muziek gezet door De Kunst (VOF de KUNST), en later weer bewerkt of gecomponeerd door Lieve Louise en de Fanfare.
De zangmethode voor basisonderwijs 1-2-3 zing wordt gebruikt middels de meezinger: ‘zing! Dit lied is terug te vinden op de website 1-2-3 zing.nl. Alle liedjes worden gespeeld en gezongen door Lieve en Louise en de Fanfare, met tweestemmige zang, gitaar en kleine bijzondere instrumentjes. Er zijn enkele repeterende liedjes die meegezongen kunnen worden door het publiek. En zoals genoemd uiteraard de spetterende meezing-finale ‘zing!’ Tevens wordt er een lesbrief bijgeleverd met voorbereidende en afsluitende opdrachten voor in de klas, die aansluiten op de vermogens analyseren, creëren, recepteren en reflecteren

1-2-3 zing!

Er wordt een verbinding gelegd met de zangmethode 1-2-3 zing (www.123zing.nl). In de klas kunnen de leerkrachten van te voren het nummer ‘Zing! ‘ aanleren. Dit nummer zal terugkomen aan het eind van de voorstelling, waarbij de kinderen uit volle borst mee kunnen zingen. Tevens worden er andere opdrachten aangereikt in de lesbrief zoals een opzet voor een boekenruil in de klas.

Scholen die nog geen abonnement hebben op 1-2-3 zing, kunnen een gratis en vrijblijvend proef abonnement nemen op deze methode, en daarbij dus ook de lesbrief in de klas uitvoeren.

Taaldomeinen

In de voorstelling worden de volgende taaldomeinen aangesproken:

Taaldomein Leesvaardigheid
Aan de hand van letterborden, muziek, herhaling en spel kan de leerling letters en woorden herkennen en reproduceren. Het plezier voor het lezen door middel van theater en spel wordt aangewakkerd.

Taaldomein Gespreksvaardigheid
De leerling kan antwoord geven op vragen die gesteld worden als ‘ wat zou jij mee op reis nemen?’ en ‘ wat zou je willen vragen aan deze speciale gast?” kinderboekenweek 7

Taaldomein Luistervaardigheid
De leerling leert aandachtig en in stilte te luisteren naar de theatervoorstelling. Tevens leert de leerling aandachtig te luisteren naar een voorgelezen verhaal of gedicht.

Taaldomein Spreekvaardigheid
De leerling leert duidelijk spreken zodat hij/zij goed verstaanbaar is, aan de hand van vragen, zingen en memoriserende spelopdrachten die zowel individueel als aan het gehele publiek gegeven worden.

Competenties

Ook spreekt de voorstelling de volgende competenties aan:

Creërend vermogen:
De voorstelling is interactief. De verbeeldingswereld van de leerling wordt aangesproken doordat leerling deel wordt van de voorstelling. Door middel van muziek en theater worden de eigen gevoelens en ervaringen van de leerling aangesproken en kan de leerling deze verbeelden. Er wordt samen gezongen, bewogen, kinderen mogen meedenken, antwoorden geven, vragen stellen, er wordt een quizz gespeeld waaraan sommige kinderen mogen deelnemen, ze mogen vragen stellen aan de special gast, de hoogste boekenstapel moet worden gebouwd op het toneel, etc.
Tenslotte kan de leerling verschillende instrumenten herkennen en benoemen, en tevens diverse sferen en emoties herkennen in muziek en theater.

Presenterend vermogen:
De leerling wordt onderdeel van de voorstelling en zingt gezamenlijk het lied ‘Zing’, samen met de spelers en andere leerlingen. Daarnaast worden sommige leerlingen uitgenodigd op het podium om deel te nemen aan het letterspel. Tenslotte worden er vragen gesteld aan de leerlingen over de voorstelling en de verhaallijn, waarbij ze antwoord zullen geven ten overstaande van een goed gevulde zaal.

Sociale competenties:
De spelers gaan de dialoog aan met de leerlingen. Daarnaast moet de leerling samenwerken met de spelers en andere leerlingen door woorden te vormen en samen te zingen.

Ook kan de leerlingen emoties van de spelers herkennen leert de leerling op deze manier omgaan met emoties van anderen.
De leerling kan vragen stellen aan de spelers, en tevens het antwoord in ontvangst nemen. Tenslotte leert de leerling middels deze voorstelling aandachtig kijken en luisteren naar muziek en theater, rekening houdend met de andere leerlingen en de spelers en de speciale gast.

Naast deze competenties zijn er volop links te leggen naar vakken op school als kunstzinnige oriëntatie, Nederlandse taal, oriëntatie op jezelf en de wereld en bewegingsonderwijs.

Benodigde ruimte

Er is een speelzaal nodig geschikt voor maximaal 120 leerlingen. De leerlingen zitten op matten op de grond of banken/stoeltjes, gezet in een theateropstelling.

Techniek
Eigen apparatuur LieveLouise.

Uitvoerenden
Lieve Lamerichs (zang, spel, instrumenten) en Louise Donker (zang, spel, gitaar)

Script en regie
Lieve Louise en de Fanfare, Lizet van Beek

Contactpersoon

Louise Donker. info@lievelouise.nl

product-eigenaar
Lieve Louise en de Fanfare.
www.lievelouise.nl

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren