kindertheater

kinderboekenweek 10

 kinderboekenweek 1

 

 

 

 

 

De Grote Kinderboekenshow- kindervoorstelling groep 1-2

 Een interactieve muzikale voorstelling omtrent leesbevordering

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar

Inhoud voorstelling

Voorstelling ‘De wereld is waar ik ben’ word gespeeld door het muzikale duo Lieve Louise en de Fanfare. Het is een combinatie van muziek en theater, waarin literatuur en lezen centraal staan. De voorstelling maakt gebruik van veel muziek en beweging, en is een grote mate van interactie met het publiek. De voorstelling gaat over reizen in je hoofd, via een boek of een gedicht. Terwijl je gewoon lekker thuis bent. Omdat iemand jou voorleest of doordat je zelf leest.

Doelstellingen van deze voorstelling

De doelstelling van deze voorstelling is middels muziek de interesse voor lezen en boeken bij jonge kinderen stimuleren. Het is een eerste kennismaking met letters, lezen, literatuur, boeken, gedichten, liederen en schrijvers, en tevens een eerste kennismaking met muziekinstrumenten, want de ontwikkeling van taal en muziek gaan hand in hand. Voor de beginnende lezer is de doelstelling herkenning van letters en woorden, en het reproduceren daarvan. Zowel zelf lezen als voorgelezen worden komen aan bod.

Daarnaast wordt een verbinding gelegd tussen muziek en literatuur, middels het luisteren naar, en zelf zingen van gedichten van bekende kinderboekenschrijvers die op muziek zijn gezet. Dit alles wordt ondersteund met een uitgebreide instrumenten-parade, waarbij kinderen instrumenten uit de eigen omgeving leren kennen. Overal zit muziek in, ook in een pannendeksel en een fietspomp.

Kinderen die zingen, ervaren de betekenis van de tekst vanuit hun eigen belevingswereld. Meer dan wanneer zij diezelfde tekst lezen of schrijven. Meezingen is een belangrijk onderdeel van de voorstelling.

Door middel van afbeeldingen, ondersteunende beweging, herhaling en melodie nemen de leerlingen de behandelde teksten goed in zich op en zullen zij deze teksten, letters en woorden vanuit hun eigen belevingswereld ervaren, waardoor het zal beklijven.
Voor kinderen met een taalachterstand is deze voostelling goed te volgen, omdat er veel wordt gewerkt met herhaling, beweging en afbeeldingen.

Tenslotte zorgt de voorstelling voor een uitgebreide kennismaking met diverse instrumenten, van zowel veel voorkomende instrumenten als gitaar, als bijzondere instrumenten zoals grote trom, accordeon, klokkenspel, melodica, wasbord, kinderpiano, koebel en zelfs een fietspomp!

kinderboekenweek 6

 

 

 

Verhaallijn

Lieve en Louise presenteren de ‘Grote Kinderboekenshow’ Een show vol met gekke taal-en letterspellen. Het publiek wordt veelvuldig aangezet tot zingen en muziceren. Er koms zelfs een speciale gast het podium op om voor te lezen uit zijn/haar lievelingsboek.
Maar dan wil Lieve op reis. Ze pakt haar koffer in, stopt daar al haar gekke instrumentjes in en wil er vandoor gaan.
Louise wijst haar op het nut van een boek. Dat moet zeker mee op reis! En in een boek zit ook heel veel muziek.
En je kunt toch ook gewoon lekker thuis blijven? Gewoon lekker in je hoekje met een boekje…

Muziek

De liedjes die gebruikt worden zijn gebaseerd op teksten van diverse kinderboekenschrijvers (o.a. Frank van Pamelen) en op muziek gezet door De Kunst (VOF de KUNST).
Daarnaast zal Lieve en Louise en de Fanfare speciaal voor deze voorstelling nieuw materiaal schrijven. De zangmethode voor basisonderwijs 1-2-3 zing wordt gebruikt middels de meezinger: ‘zing! Dit lied is terug te vinden op de website 1-2-3 zing.nl. Alle liedjes worden gespeeld en gezongen door Lieve en Louise en de Fanfare, met tweestemmige zang, gitaar en diverse instrumenten als grote trom, melodica, accordeon, klokkenspel, kinderpiano en fietspomp. Er zijn enkele repeterende liedjes die meegezongen kunnen worden door het publiek. En zoals genoemd uiteraard de spetterende meezing-finale ‘zing!’ Tevens wordt er een lesbrief bijgeleverd met voorbereidende en aflsuitende opdrachten voor in de klas, die aansluiten op de vermogens analyseren, creeeren, recepteren en reflecteren.

Speciale gast- persoon uit eigen omgeving of kinderboekenschrijver
In elke voorstelling wordt er een bekende gast uitgenodigd. Liefst een persoon uit de eigen omgeving van de leerlingen. (schoolhoofd, wijkagent, een ouder, leerkracht, etc). Dit in overleg met school. De speciale gast komt voorlezen uit zijn/haar lievelingsboek. Er bestaat de optie om ip.v. een gast uit de buurt een bekende kinderboekenschrijver uit te nodigen. Dit in samenwerking met bibliotheken en tegen meerprijs.

1-2-3 zing!

Er wordt een verbinding gelegd met de zangmethode 1-2-3 zing. (www.123zing.nl)In de klas kunnen de leerkrachten van te voren het nummer ‘Zing! ‘ aanleren. Dit nummer zal terugkomen aan het eind van de voorstelling, waarbij de kinderen uit volle borst mee kunnen zingen. Tevens worden er andere opdrachten aangereikt in de lesbrief zoals een opzet voor een boekenruil in de klas.

Scholen die nog geen abonnement hebben op 1-2-3 zing, kunnen een gratis en vrijblijvend proef abonnement nemen op deze methode, en daarbij dus ook de lesbrief in de klas uitvoeren.

 

kinderboekenweek 7In de voorstelling worden de volgende taaldomeinen aangesproken:

Taaldomein Leesvaardigheid: aan de hand van letterborden, muziek, herhaling en spel kan de leerling letters en woorden herkennen en reproduceren. Het plezier voor het lezen door middel van theater en spel wordt aangewakkerd.

Taaldomein Gespreksvaardigheid: de leerling kan antwoord geven op vragen die gesteld worden als ‘ wat zou jij mee op reis nemen?’ en ‘ wat zou je willen vragen aan deze speciale gast?” Ook worden er een aantal leerlingen uitgenodigd op het podium, waarbij ze antwoorden geven op quizzvragen.

Taaldomein Luistervaardigheid: De leerling leert aandachtig en in stilte te luisteren naar de theatervoorstelling. Tevens leert de leerling aandachtig te luisteren naar een voorgelezen verhaal of gedicht.

Taaldomein Spreekvaardigheid: de leerling leert duidelijk spreken zodat hij/zij goed verstaanbaar is, aan de hand van vragen, zingen en memoriserende spelopdrachten die zowel individueel als aan het gehele publiek gegeven worden.

 

Ook spreekt de voorstelling de volgende competenties aan:

Creerend vermogen: De voorstelling is interactief. De verbeeldingswereld van de leerling wordt aangesproken doordat leerling deel wordt van de voorstelling. Door middel van muziek en theater worden de eigen gevoelens en ervaringen van de leerling aangesproken en kan de leerling deze verbeelden. Er wordt samen gezongen, bewogen, kinderen mogen meedenken, antwoorden geven, vragen stellen, er wordt een quizz gespeeld waaraan sommige kinderen mogen deelnemen, ze mogen vragen stellen aan de special gast, de hoogste boekenstapel moet worden gebouwd op het toneel, etc.
Tenslotte kan de leerling verschillende instrumenten herkennen en benoemen, en tevens diverse sferen en emoties herkennen in muziek en theater.

Presenterend vermogen: De leerling wordt onderdeel van de voostelling en zingt gezamenlijk het lied ‘Zing’, samen met de spelers en andere leerlingen. Daarnaast worden sommige leerlingen uitgenodigd op het podium om deel te nemen aan de quizz, of om letterborden vast te houden en daar woorden van te vormen. Ook mogen kinderen vragen stellen aan de gast/schrijver. Tenslotte worden er vragen gesteld aan de leerlingen over de voorstelling en de verhaallijn, waarbij ze antwoord zullen geven ten overstaande van een goed gevulde zaal.

Sociale competenties: De spelers gaan de dialoog aan met de leerlingen. Daarnaast moet de leerling samenwerken met de spelers en andere leerlingen door woorden te vormen, liedjes te onthouden, en het samenstellen van woorden door de letterborden op de juiste plek te krijgen.

Ook kan de leerlingen emoties van de spelers herkennen leert de leerling op deze manier omgaan met emoties van anderen.
De leerling kan vragen stellen aan de spelers en aan de speciale gast, en tevens het antwoord in ontvangst nemen.

Tenslotte leert de leerling middels deze voorstelling aandachtig kijken en luisteren naar muziek en theater, rekening houdend met de andere leerlingen en de spelers en de speciale gast.

 

Naast deze competenties zijn er volop links te leggen naar vakken op school als kunstzinnige oriëntatie, Nederlandse taal, oriëntatie op jezelf en de wereld en bewegingsonderwijs.

Benodigde ruimte

Er is een speelzaal nodig geschikt voor maximaal 130 leerlingen . De leerlingen zitten op matten op de grond of banken/stoeltjes, gezet in een theateropstelling.

Techniek

Lieve en Louise nemen hun eigen geluidsapparatuur mee

Uitvoerenden

Spelers: Lieve Lamerichs (zang, dans, spel, instrumenten) en Louise Donker (zang, dans, spel, gitaar)

Gast: schrijver of persoon uit de omgeving van de leerling. Contact via de school.

Script en regie: Lieve Louise en de Fanfare, Lizet van Beek

Contactpersoon: Louise Donker. info@lievelouise.nl

product-eigenaar: Lieve Louise en de Fanfare. www.lievelouise.nl